Certificació energètica
Estudi geotècnic del terreny
Estudis Topogràfics del terreny
Direcció d'obra
Projectes d'arquitectura
Serveis tècnics

Oferim diferents serveis tècnics professionals per cobrir les necessitats derivades de la construcció, venda i lloguer d'una vivenda. Estudis Topogràfic i Geotècnic imprescindibles per iniciar un projecte, redacció del projecte arquitectònic complert de qualsevol obra nova, obtenció de la certificació energètica i/o la cèdula d'habitabilitat.