top of page
Certificació energètica
Estudi geotècnic del terreny
Estudis Topogràfics del terreny
Direcció d'obra
Projectes d'arquitectura
Serveis tècnics

Oferim diferents serveis tècnics professionals per cobrir les necessitats derivades de la construcció, venda i lloguer d'una vivenda. Estudis Topogràfic i Geotècnic imprescindibles per iniciar un projecte, redacció del projecte arquitectònic complert de qualsevol obra nova, obtenció de la certificació energètica i/o la cèdula d'habitabilitat.

bottom of page