top of page
  • Writer's pictureSUMEM CERDANYA

La Geobiologia

Els tòxics ambientals, les radiacions naturals i les radiacions electromagnètiques artificials presents on vivim i treballem afecten de manera directa o indirecta a la nostra salut. Aquests factors invisibles, insípids i inodors poden identificar-se i mesurar-se, i conèixer-los ens pot ajudar a planificar espai més saludables.Etimològicament la paraula geobiologia es compon de tres paraules gregues:

       -Geo: que correspon a terra.

       -Bio: que correspon a vida.

       -Logia: que correspon a ciència.

Així doncs, per definició, la Geobiologia és la ciència que estudia els efectes que hi ha entre els fenòmens provinents de l'activitat terrestre i les seves conseqüències sobre els éssers que habiten la Terra.

Actualment la Geobiologia va més enllà, i a part de l'estudi de les radiacions naturals terrestres i els seus efectes sobre la vida, també amplia els seus coneixements sobre les múltiples radiacions artificials que han aparegut amb la modernització de la civilització, (xarxes elèctriques, electrodomèstics, telefonia mòbil, comunicacions inalàmbriques, etc....).

L'exposició prolongada a energies i radiacions subtils per a l'ésser humà, pot provocar la seva absorció inconscient, amb les conseqüències per a la salut i el benestar que això comporta (insomni, cansament, nerviosisme, malalties cròniques,....etc....i fins als casos més greus: malalties degeneratives).

Tanmateix, la Geobiologia, també s'encarrega d'aportar les solucions necessàries per tal d'evitar aquestes radiacions subtils, o si més no, minimitzar-les. Sovint comporta simplement, petits canvis en el mobiliari, la distribució dels espais o els hàbits de vida.


Des de SUMEM CERDANYA, t'oferim la possibilitat d'analitzar els diferents paràmetres geobiològics que poden estar afectant la teva parcel·la, habitatge o lloc de treball.

Presencia de gas radó

Presencia de falles i/o corrents d'aigua subterrànies

Presencia de radiació natural i/o artificial

Presencia de camps electro-magnètics


Viure millor costa molt poc. Demana pressupost sense compromís.0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page