top of page
  • Writer's pictureSUMEM CERDANYA

Concepte de CASA PASSIVA

El concepte de casa passiva neix l’any 1979 als EEUU, de la mà d’Edward Mazria. Aquest arquitecte estableix les bases d’una nova manera de construir que pretén, a partir de l’aplicació d’una sèrie de normes adaptades a cada cas concret, reduir al màxim les necessitats energètiques per a la climatització i funcionament de la llar.


Al llarg d’aquest últims anys el concepte de casa passiva ha evolucionat fins a convertir-se en un estàndard reconegut internacionalment a partir de la certificació “Passivhaus”.

Es calcula que l’estalvi que pot oferir una casa amb certificació “Passivhaus” pot representar entre un 75% i un 85% en comparació amb una casa convencional.

Les cases passives es basen en cinc pilars fonamentals:


L’Aillament de façanes, cobertes i terres. L’aïllament a de tancar totalment l’habitacle en totes les superfícies de contacte amb l’exterior. El gruix d’aïllament s’adaptarà en cada cas a la zona climàtica on s’ha de construir.


L’eliminació de ponts tèrmics. Els ponts tèrmics son espais on l’aïllament te discontinuïtat i apareixen punts de contacte que permeten la transmissió de calories entre l’interior i l’exterior de l’habitatge.


La fusteria en portes i finestres ha de ser d’altes prestacions. L’ideal es treballar amb marcs de fusta o PVC i es recomana l’ús de triple vidre, amb lamines de control solar. Les finestres son un punt d’aportació de calories pel que s’intentarà col·locar persianes orientables o voladissos que projectin ombra a l’estiu, quan el sol va més alt i permetin la insolació a l’hivern, quan el sol va més vaig i pot ser més necessària aquesta aportació.


Estanqueïtat de l’habitacle. La casa passiva te un nivell d’estanqueïtat molt elevat per evitar l’intercanvi de calories amb l’exterior, sobretot els produïts pel vent en situacions extremes. Per comprovar l’estanqueïtat del conjunt es fan proves de pressió


Ventilació amb intercanviador de calor. Amb la finalitat de renovar l’aire interior en un habitacle tant estanc, s’utilitza un sistema de ventilació mecànic que te la capacitat de recuperar o alliberar calories de l’aire que expulsa, de manera que malgrat hi ha intercanvi d’aire amb l’exterior, pràcticament no tenim ni pèrdues ni guanys de temperatura a l’interior.


La Comunitat Econòmica Europea esta treballant una normativa, en la que es contempla que tots els habitatges de nova construcció hagin de complir els nivells d’exigència d’una casa passiva actual.


En vols una?

Si estàs interessat/da en aquesta nova manera d'entendre la construcció, contacta amb nosaltres. Oferim un sistema constructiu propi que compleix els estàndards per la construcció de cases passives i cases d'alta eficiència energètica.

Per més informació clica aquí


0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page